Budujmy dobre nawyki.
Twórzmy zielone przestrzenie i angażujmy się do akcji!
Dążmy też do ekologicznych rozwiązań.
Kształtujmy ekologiczną inteligencję Polaków!

Fundacja Zielona