O Nas

Nasza działalność

Chcielibyśmy słyszeć częściej
o aktywistach, którzy otwierają oczy politykom, influencerach zaangażowanych w edukację, korporacjach zmieniających swoje strategie i angażujących zasoby, abyśmy wszyscy mogli oddać dług, który jesteśmy winni ziemi. Czyż nie?

Razem dla ziemi

Jesteśmy częścią wrażliwego ekosystemu – nasz każdy ruch pozostawia ślad, który może nim
zachwiać, ale może go również umocnić.

Działamy na rzecz innych organizacji i podmiotów, których celem statutowym jest działalność ekologiczna

Co jest w naszym DNA

• Inicjowanie kampanii społecznych
• Wspieranie biznesu w proekologicznych akcjach
• Kolaboracje z influencerami i mediami
• Tworzenie poradników, vlogów, animacji edukacyjnych
• Promowanie postaw bazujących na zrównoważonym działaniu
• Wykorzystywanie technologii w edukacji
• Projektowanie i implementacja działań CSR
• Patronaty nad projektami badawczymi
• Wspieranie ekologicznych interwencji

Nasza Misja

W naszej misji leży budowanie dobrych nawyków, aby zrównoważone działania stały się pierwszym wyborem zarówno konsumentów, jak i biznesu. Sięgamy zarówno po sprawdzone,
jak i niekonwencjonalne rozwiązania, aby stawiać wyzwania zastanej sytuacji, edukować w skali mikro i makro, wdrażać nowatorskie procedury, łączyć podmioty, by osiągać symbiozę i kształtować ekologiczną inteligencję Polaków.

Chcemy tworzyć zielone przestrzenie wspólnie, angażując do akcji takich jak zalesianie. Dążymy też do ekologicznych rozwiązań, które przysłużą się ludziom, tworząc miasta pełne zieleni, z kanałami napowietrzającymi, przyjazne także w upalne dni.

Zawalczmy wspólnie z praktyką zaśmiecania lasów