O Nas

Nasza działalność

Chcielibyśmy słyszeć częściej
o aktywistach, którzy otwierają oczy politykom, influencerach zaangażowanych w edukację, korporacjach zmieniających swoje strategie i angażujących zasoby, abyśmy wszyscy mogli oddać dług, który jesteśmy winni ziemi. Czyż nie?

Edukacja z Realnym Przełożeniem

Jako fundacja, wierzymy w siłę edukacji jako kluczowego narzędzia wpływającego na zachowania społeczeństwa. Nasze kampanie są zaprojektowane nie tylko po to, aby dostarczać informacji, ale przede wszystkim, aby skłaniać do działań, które mają konkretny wpływ na nasze otoczenie.

Działamy na rzecz innych organizacji i podmiotów, których celem statutowym jest działalność ekologiczna

Co jest w naszym DNA

• Inicjowanie kampanii społecznych
• Wspieranie biznesu w proekologicznych akcjach
• Kolaboracje z influencerami i mediami
• Tworzenie poradników, vlogów, animacji edukacyjnych
• Promowanie postaw bazujących na zrównoważonym działaniu
• Wykorzystywanie technologii w edukacji
• Projektowanie i implementacja działań CSR
• Patronaty nad projektami badawczymi
• Wspieranie ekologicznych interwencji

Nasza Misja

W naszej misji leży budowanie dobrych nawyków, aby zrównoważone działania stały się pierwszym wyborem zarówno konsumentów, jak i biznesu. Sięgamy zarówno po sprawdzone,
jak i niekonwencjonalne rozwiązania, aby stawiać wyzwania zastanej sytuacji, edukować w skali mikro i makro, wdrażać nowatorskie procedury, łączyć podmioty, by osiągać symbiozę i kształtować ekologiczną inteligencję Polaków.

Chcemy tworzyć zielone przestrzenie wspólnie, angażując do akcji takich jak zalesianie. Dążymy też do ekologicznych rozwiązań, które przysłużą się ludziom, tworząc miasta pełne zieleni, z kanałami napowietrzającymi, przyjazne także w upalne dni.

Zawalczmy wspólnie z praktyką zaśmiecania lasów