Działalność ekologiczna

Angażujemy się w działalność naukowa i utrzymanie wysokiego standardu edukacji w zakresie ekologii. Chcielibyśmy słyszeć częściej o aktywistach, którzy otwierają oczy politykom, influencerach zaangażowanych w edukacje, korporacjach zmieniających swoje strategie i angażujących zasoby, abyśmy wszyscy mogli oddać dług, który jesteśmy winni ziemi.