Działalność edukacyjna

Jesteśmy organizatorem kampanii edukacyjnych i działań społecznych, wskazując rozwiązania, które maja realne przełożenie
na zmianę postaw. Działamy na rzecz innych organizacji i podmiotów, których celem statutowym jest działalność ekologiczna.