Budujemy nawyki

Inspirujemy ludzi do zmian, które wpłyną na ograniczenie emisji CO2 w Polsce. Uczymy o tym, jakie wybory są najlepsze dla środowiska – od tych codziennych po długofalowe jak ogrzewanie czy zasilanie domu.
Angażujemy się w kwestie związane z energią odnawialną.
Mamy ambicje mieć wpływ nie tylko na lokalne otoczenie, lecz także region.
Chcemy inspirować zagranicznych sąsiadów do podejmowania działań wspierających zieloną energię.