Angażujemy się w kwestie związane z energią odnawialną.
Mamy ambicje mieć wpływ nie tylko na lokalne otoczenie, lecz także region.